Bogusław Bujała

Urodził się 26 maja 1961 roku w Łodzi. Wychowany w atmosferze bezwarunkowej miłości. Znaczną część edukacji zapewniło mu plebejskie podwórko. Zarabiał na życie w zawodach okazjonalnych: był domokrążcą sprzedającym dewocjonalia, pielęgniarzem psychiatrycznym, pomocnikiem murarza, tłumaczem języka migowego, zbieraczem jabłek  i pilotem wycieczek. Obecnie pracuje jako agent ubezpieczeniowy.

Wszystkie te zajęcia nie przeszkadzają mu pisać i wydawać kolejnych tomików wierszy i utworów prozatorskich. Dotychczas ukazały się:

– Nieodpowiedzialni i postronni (1992),
– Sznurowadła i nożyczki (1995), 
– Krystyna (1998),
– Magda (2007),
– Przemiany (2013),
– Post(a) Romana (2015),
– Afabulacje Aliteracje (2019)
 

Na stronie znajdują się również inne, niepublikowane jeszcze pozycje.


UWAGA: wciskając CTRL + lub CTRL – możemy zwiększyć lub zmniejszyć tekst według własnych preferencji.